Winkelwagen
aantal producten:

Toon inhoud winkelwagen
Toon wensenlijst
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Verzendkosten webshop bestellingen


De hoogte van de verzendkosten wordt bepaald door het orderbedrag en het land van bestemming.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verzendkosten per land. Deze verzendkosten zijn geldig voor alle pakketten tot en met een maximaal gewicht van 30 kg, een maximale lengte van 200 cm en een maximale gordelomvang (1x Lengte + 2x Breedte + 2x Hoogte) van 300 cm.


In geval de levering naar een eiland dient plaats te vinden, is er vaak sprake van een "eilandtoeslag".
Omdat dit per land en regio nogal verschilt, wordt een eventuele eilandtoeslag door ons naberekend. 

Via navolgende link eilandentoeslagenlijst ziet u in een overzicht alle eilanden en regio’s binnen Europa waarvoor een (eiland)toeslag geldt.

Bij alle in bovenstaande lijst vermelde landen die geen EU lid zijn, wordt het BTW-bedrag @ 21% bij een bestelling automatisch in mindering gebracht.

Voor alle in de tabel niet genoemde landen gelden afwijkende (hogere) verzendkosten. De hogere kosten worden bij bestelling naberekend of wij kunnen ze vóóraf op aanvraag opgeven. Vraag uw verzendkosten hier aan o.v.v. land, plaats en postcode.


Shipping Costs webshop orders [English]

The height of the shipping cost is determined by the order amount and the country of destination.

In the table below is a list of shipping costs by country. These shipping rates are valid for all parcels to a maximum weight of 30 kg, a maximum length of 200 cm and a maximum belt size (1x Length + 2x Width + 2x Height) of 300 cm.


In case the delivery has to take place to an island, in many cases there will be an "island surcharge".
Because this differs by country and region, any island surcharge will be accounted on order confirmation.

For all countries mentioned in table above that are no member of the EU, the VAT-amount @ 21% will automatically be deducted from the orderamount.

All countries not mentioned in the table are subject to different (higher) shipping rates. The higher shipping costs will be accounted on ordering or we can specify them in advance on request. Ask for your shipping costs here by quoting country, city and postal code.